News

Evergrande

My interview by Mako Business: Will the Chinese Party-state let Evergrande Fall? האם הממשל הסיני ייתן לאוורגרנד לקרוס? - ראיון למאקו כלכלה

26 September, 2021

"בועת החוב בסין גדלה וגדלה, עד שהממשל החליט לקחת את הסיכונים הפיננסים כפרויקט לאומי מיוחד. עכשיו עולה השאלה: האם הממשל ימשיך במגמה החדשה שקבע לעצמו - להפסיק לתחזק את החובות העצומים, או שהם יתערבו בשוק. אם הם יתערבו, עולה השאלה מתי זה יקרה ואיזה סוג של התערבות תהיה. די ברור שאם הם מחליטים להתערב, זה צעד שימשיך לנפח את בועת החוב לאורך זמן. מצד שני, לתת לאוורגרנד לקרוס ולהניח לכוחות השוק לעשות את שלהם - זו כנראה אופציה לא ממש אפשרית מבחינה פוליטית, כלכלית וחברתית."